top of page
ogrenci (9).jpg

Metodolojimiz

Great Ads proje yönetiminde çevik süreçleri (agile process) uygular. Proje geliştirme süreçlerimizi bu sayede daha dinamik ve etkin bir şekilde yönetirken, aynı zamanda şeffaf ve raporlanabilir bir süreç geliştiririz. Dijital pazarlama çalışmaları kapsamında edindiği deneyimleri kendine has yöntemlerle özelleştirerek diğer reklam ajanslarından kendisini ayıran Great Ads her geçen gün uyguladığı metodolojileri geliştirmektedir. 

Satış sürecinden proje teslim sürecine kadar tüm aşamalar profesyonel ve şeffaf bir şekilde yürütülür. Çıkabilecek sorunlar önceden tespit edilmeye çalışılır ve aksiyon planı belirlenir.

Great Ads uyumluluk odaklı çalışır. Tüm projelerimizde müşterilerimizle yakın görüşmeler gerçekleştirir, sektörel bilgi ve deneyimlerinden faydalanıp bu bilgileri dijital çalışmalarımızla harmoni haline getiririz. Başarımızın en temel kriteri budur. Müşteri memnuniyeti politikamızın başarısının arkasında etkili bir iletişim ve talep yönetimi yer alır. 

metad2.png
metad2.png
metolojimiz 1

Tekliflendirme

Analiz çalışmasını takiben edindiğimiz bilgiler doğrultusunda yapılması gereken çalışmaların kapsamı ve tamamlanma süreleri ile ilgili çalışmalarımızı tamamlar, ayıracağımız kaynak ve bütçe ile doğru orantılı olarak tekliflerimizi hazırlarız. 

Hazırladığımız teklifte yapacağımız tüm çalışmaların kapsamı ve hedefleri yer alır. Müşterilerimiz sürpriz bir masrafla karşılaşmazlar. Örneğin Google Ads için ayrılması gereken bütçe teklifimizde yer alır ve müşterilerimiz aylık ne kadar ödeme yapacağı konusunda bilgi sahibi olur. 

Analiz

Dikkatli bir analiz çalışmasını takiben ihtiyaçları belirler ve kullanacağımız metotları oluştururuz. İhtiyaç tespit sürecinde varsa mevcut web sitesi, sosyal medya ve kurumsal kimlik inceleme gibi çalışmalar gerçekleştiririz. Revizyon ya da yenileme önerilerimizle birlikte mevcut çalışmaların hedeflenen çalışmalara uygunluğu konusunda ki tespitlerimizi paylaşırız. 

  

Bu aşamada örneğin dönüşüm sayısını artırmak isteyen bir müşterimizin web sitesinizi analiz eder, her şeyden önce reklam vermeye uygun bir altyapıya sahip mi değil mi bunu tespit ederiz. 

Dökümantasyon

Teklif onayı aldığımız müşterilerimiz için her yerden erişilebilir bir bulut hesabı oluşturur, tüm içeriklerin bu hesapta depolanmasını sağlarız. Örneğin web sitesine eklecek görsel ya da metinler bu dosyalarda yer alır. Tüm cihaz tiplerinden anında erişilebilir bir şekilde hazırladığımız bu dosyalarda logo, metin ya da videolar gibi müşterilerimize sunduğumuz tüm içerikler bulunmaktadır. 

Tasarım

Müşterilerimizle paylaştığımız bazı araçlar sayesinde, renk kartelası ve tipografi seçimleri konularda müşterilerimizin görüşlerini alırız. Karşılıklı değerlendirmeler neticesinde hangi renk, tipografi ve yaklaşımla ilerleyeceksek birlikte karar verir, bu noktada hem bir danışman hem de bir yönlendirici misyonunu üstleniriz. 

Geliştirme 

Tüm bu çalışmaları takiben geliştirme sürecini başlatır, elde ettiğimiz içeriklerin yerleştirmelerini ve geçişlerini başlatırız. Hedeflediğimiz proje teslim süreleri içerisinde geliştirmeleri tamamlar ve test sürecine geçeriz. Tüm çalışmalarımızda major olarak iki revizyon gerçekleştiririz. Analiz çalışmasında kararlaştırdığımız çalışmaları tamamlar, ikinci revizyona geçer nihai düzeltmeleri tamamladıktan sonra test sürecine geçeriz. 

ok 1
ekran ikon
paper
deal 1
screen icon

Yayınlama Süreci

Test geri dönüşlerine göre eksiklerimizi tamamlar, yayınlama aşamasına geçeriz. Çalışmalarımızı yayına aldıktan sonra anlaştığımız süre boyunca izle, gerekli düzeltme ve redaksiyonları gerçekleştiririz. Bu çalışmaları takiben yayınlama sürecini de tamamlar, oluşturduğumuz tüm hesapların devrini gerçekleştirir, projenin teslimini tamamlarız. 

Test

Kullandığımız bazı denetim araçları ile yaptığımız çalışmaları denetleriz. Örneğin site hızı, mobil site hızı, SEO veya SEM uyumluluğu, sayfa açılış deneyimi gibi konularda oluşturduğumuz çalışmaların testlerini gerçekleştirir, bu testler doğrultusunda varsa eksik kalan bir çalışma onları tamamlarız. 

bottom of page